הוראות להורדת תוכנת "סוד העיבור" והפעלתה

  1. את התוכנה  פיתחתי ב ACCESS 2016 , היא מקודדת  בשפת Visual-Basic- אותו השארתי פתוח - להגדיל תורה ולהאדירה (הן ללימוד החישובים והן להמשך פיתוח לחפצים בכך).

  2. בינתיים, הפעלת התוכנה (לאחר ההורדה) מחייבת שתוכנת ACCESS תהא מותקנת על המחשב.

  3. להורדת התוכנה לחץ  על לחצן ההורדה שמעל תמונת המסך שלמטה -או על התמונה- והפעל את התוכנה.

  4. מסך התוכנה יפתח באופן אוטומטי. יש לוודא: א. לחיצה על אישור "הפוך תוכן לזמין"  (ייתכן והודעה זו "מסתתרת" אֲחוֹרֵי הטופס)  ב.  שגודל המסך הוא מכסימלי (F11).

  5. לאחר בחירת  אות האלף של השנה  העברית (צד ימין של המסך למעלה) יש להקליד את השנה  ללא כל תוספת, למשל: לשנת ה'תשע"ח יש לבחור באות ה מתוך הרשימה הנפתחת, להקליד תשעח (בלבד) בשדה המתאים ואח"כ להקיש Enter.

  6. בשלב זה ניתן לצפות בנתונים, לבחור חודש לידיעת מולדו, לחזור ולבחור שנה וכו'. גלול את המסך לראות פרטים נוספים.

  7. בשדה "בחר שנה לבריאה" ניתן לבחור שנה ולראות מִקּוֹרוֹת אותה שנה.

  8. בשדה "קורות שנת..." (למטה מימין למסך) ניתן לכתוב באופן חופשי פרטים (גם אישיים/משפחתיים) על השנה שנבחרה - הפרטים נשארים רק על מחשבך ואינם מחוברים מחוצה לו בשום אופן וצורה!

לחצו להורדת תוכנת "סוד העיבור"