אליהו יפרח, קדומים    yuma@eliyif.com

מולד החודשים לשנת

להחלפת השנה  - הקלד שנה בפורמט ה'תשע"ז ולחץ על הלחצן "חשב מולד חודשים"

הסבר למוצג בטבלה משמאל:

סוג כל שנה: אופי השנה מכונה  "הקביעה" - והוא מצוין בשלוש אותיות:

  • האות הראשונה מציינת היום בשבוע שבו חל ראש השנה.

  • האות השנייה מציינת אם השנה חסרה ('ח'), כסדרה ('כ'), או שלמה ('ש').

  • האות השלישית מציינת את היום בשבוע בו חל היום ראשון של חג הפסח. סך הכל יכולים להיות 14 קביעות שונות כשמחציתן מעוברות ומחציתן פשוטות. 

הדחיות:  

כל שנה חדשה מתחילה במולד חודש תשרי, אך אם המולד חל בשעת הצהריים או אחר הצהריים, נדחה ראש השנה ביום אחד.  קורה, וכתוצאה מהדחייה, יום הכיפורים יחול ביום א' או ביום ו'  ובכך ייווצרו שני ימי שבתון רצופים, על כן דוחים את ראש השנה ביום נוסף. מכאן שלפעמים השנה החדשה תידחה ביום אחד ולפעמים ביומיים.

דחייה נוספת מתבצעת  כדי למנוע  שהושענא רבה יחול ביום שבת. הואיל ומרווח הזמן, בן ראש השנה ליום הכיפורים ולהושענא רבה, קבוע, לא יחול ראש השנה לעולם בימים א' ד' או ו' (ומכאן הכלל - לא אד"ו ראש). אם בתחילת השנה חל המולד לפני הצהרים, אך ראש השנה יחול באחד מהימים ה'אסורים', הוא יידחה ביום אחד. שנה שבה נדחה ראש השנה, נקראת: 'שנה נדחית'.לעתים היא נדחית ביום אחד או ביומיים.